CUPA PIZARRAS, vores søsterselskab i Spanien, er førende i verden når det gælder naturskiferproduktion og er ansvarlig for udvinding og kommercialisering af alle naturskifer fra CUPA GROUP.

CUPA PIZARRAS har et unikt og omfattende sporings system, som gør det muligt at identificere og indhente oplysninger om kvalitetskontrol, oprindelse og historie på alle vores naturskifer.

Sporbarheden bæres af et label med stregkode på hver palle, dette angiver at denne palle har gennemgået inspektion for produktions- og kvalitetskontrol. Dette er en unik og stringent proces, der sikre en klar og præcis identifikation af hver enkelte palle. Af markeringen fremgår: resultaterne af prøver og udførte forsøg, navnet på stenbruddet, format og størrelse af skifer, antallet af skifer på hver palle, samt navn på den tekniker der har haft ansvar for sortering og pakning af netop denne palle. Hvert mærke bør gemmes i KS-mappen.

Naturskifer er en naturligt dannet stenart. Grundlaget for naturskifer blev dannet for ca. 300 millioner år siden, hvor ler og vulkanskaske aflejrede sig på havbunden, her blev materiale udsat for et enormt tryk- og høj varmepåvirkning. I denne proces ensretter molekylerne sig og materialet skiftede karakter og blev til en metamorfisk sten.

En af naturskiferens vigtigste karakteristika er dens "kløvelighed", hvilket betyder at den altid vil dele sig i ensartet lag. Denne unikke "kløvelighed" har gjort skifer meget brugbart som tagdækningsmateriale i adskillige århundreder.

Naturskiferens lange levetid, relative nemme og miljøvenlige forarbejdning, både ved produktion og på byggepladsen, de rene linjer og det smukke udseende har gjort naturskifer til et fortrukket tag materiale, der kan anvendes såvel på godser og herregårde, stationsbygninger og boligblokke som på patriciavillaer og parcelhuse.

Naturskifer findes flere farver og udskæres i mange formater, afhængigt af hvilket skiferbrud skiferen stammer fra. CUPA DANMARK A/S er leveringsdygtig i et bredt udvalgt af naturskifer. Fælles for alle varianter er den udvalgte høje kvalitet.

Vores naturskifer til tage og facader bliver produceret i det nordvestlige Spanien, hvor CUPA PIZARRAS driver 16 forskellige skiferbrud, hver skifer er unik med sin egen overfladestruktur og udstene.

Der kan ved henvendelse til CUPA DANMARK A/S udstedes et 30 års garanticertifikat til hvert projekt med CUPA naturskifercupapizarras-explotation.jpg
 
 

CUPA 12 Fredningsskifer

CUPA 12 den mest anvendte naturskifer på fredede ejendomme og ældre etageejendomme.

 
 

CUPA 9

Cupa 9 kvalitetsskifer til såvel til nybyggeri som renovering af eksisterende ejendomme. Kongebro Natursten A/S har skiftet navn til Cupa Danmark.

 
 

CUPA CLASSIC

CUPA CLASSIC med en naturlig, struktureret overflade, der giver et smukt og stilfuldt tag.

 
 

CUPA RUSTIK

CUPA RUSTIK dens naturlige karakter giver tagfladen en eksklusiv fremtoning.

 
 

CUPA DIAGONAL

CUPA DIAGONAL unik overflade med et spænende og nutidigt udtryk