Som bygherre må man sikre sig at entreprenør og leverandør til byggeopgaver også levere det produkt der ønskes. I en moderne verden med adgang til bygge materialer af alle typer via få klik på internettet, har det aldrig været mere vigtigt at sikre sig af den levertid og garanti der loves fra leverandør og producenter også holder når entreprenørens forpligtigelser udløber.

CUPA PIZARRAS har et unikt og omfattende kvalitetskontrol-system, som gør det muligt at identificere og indhente oplysninger om oprindelse og historie på alle vores produkter.

Sporbarheden indebærer en label med stregkode på hver palle, som angiver at denne palle har passeret inspektion for produktions- og kvalitetskontrol. Dette er en unik og stringent proces, der sikrer en klar og præcis information om hver enkelt palle, her fremgår resultaterne af prøver og udførte forsøg, navnet på stenbruddet, format og størrelse af skifer, antallet af skifer, samt navn på den tekniker der har haft ansvar for sortering og pakning af netop denne palle.12.jpg