Minimal miljø påvirkning

Produktionen af naturskifer er en relativ simpel proces med en meget lille mijømæssig påvirkning. Når naturskiferne udvindes opdeles skiferåren i meget store blokke, som efterfølgende skæres op i passende enheder. Herefter kløves disse manuelt med hammer og mejsel, tilskæres i det ønskede skifer-format, pakkes på paller og naturskiferne er klar til oplægning på tage over hele verden. Sammenlignet med andre tag- og facade- materialer er påvirkningen af miljøet under produktion af CUPA naturskifer meget begrænset.Produktion af 100 m² tagflade med naturskifer i stedet for skifer fremstillet af fibercement, vil reducerer udledningen af CO² til miljøet med 6,2 tons, svarende til samme mængde CO² som en gennemsnitlig bil udleder ved ca. 30.000 km kørsel.klima.png

Valget af naturskifer til for eksempel tagdækning, frem for kunstigt fremstilles skifer eller zink, vil kunne reducer forbruget af vand ved produktionen anseligt.VAND_FORBRUG.png

Source: www.greenbooklive.com