Top
LOVGIVNING
Initiering / Downloads / Lovgivning

Ved anvendelse af naturskifer til tag og facade er det vigtigt at de valgte skifer overholder en række minimums krav som kan sikre til at både tag- og facade-skifer kan klare de mange udfordringer i det danske klima som for eksempel kontante frysepunktspassager i vinterhalvåret.

Københavns kommune har forholdt sig til denne problematik og udgivet deres krav til tagskifer på tryk. Hæftet blev oprindeligt udarbejdet som retningsgivende for byfornyelsen i København, men har hurtigt bredt sig over hele landet.

Byggeskadefonden har samlet og beskrevet en del af deres erfaringer i nærværende ERFA hæfte.

Ved yderligere spørgsmål kontakt gerne vores tekniske afdeling.