Top
facadematerialets brandmodstand

En facade er en bygnings ansigt udadtil. Konstruktionens udseende afhænger af designets æstetiske udtryk og form, men en facades tekniske egenskaber og ydeevne er faktisk lige så vigtige – også selvom de sjældent kan ses.

Til et ventileret facade – som er den mest effektive facadebeklædning – er valget af det yderste materiale ekstremt vigtigt, da den termiske og akustiske ydeevne, facadens levetid og, nok endnu vigtigere, dens brandmodstand afhænger af netop dette valg.

I dag er det helt essentielt, at du vælger facadematerialer, der lever op til de gældende standarder for brandmodstandsdygtighed. Dette skyldes, at spredning via facaden er en af de hurtigste måder, en brand kan bevæge sig gennem en bygning på. Beklædningssystemets egenskaber og de materialer, der anvendes i konstruktionen, er derfor afgørende for at forhindre spredningen af en eventuel brand.

De første øjeblikke under en brand er altafgørende. Hvis flammerne som det første støder på et ikke-brændbart materiale, vil det bremse den samlede spredning. Derimod producerer brændbare materialer sort og giftig røg, hvilket gør det vanskeligere at evakuere personer fra bygningen og slukke ilden på en sikker og forsvarlig måde.

Derfor skal alle byggematerialer angive deres reaktion overfor brand i overensstemmelse med den europæiske standard EN 13501-1. Takket være dets medfødte egenskaber er naturskifer et yderst brandsikkert materiale, og her er CUPA PIZARRAS naturskifer certificeret som A1, der er den bedst mulige klassificering for et ikke-brændbart materiale.

Aluminiumskonstruktionen i vores naturlige skiferbeklædningssystem, CUPACLAD, består ligeledes af et ikke-brændbart materiale og er klassificeret efter den australske 1530-standard.

cupaclad brandmodstand

Aktiv og passiv beskyttelse

Der findes to forskellige typer af brandsikringssystemer i en bygning: aktive og passive. Begge er nødvendige og supplerer hinanden, så personerne i en bygning beskyttes på bedst mulig vis.

De aktive systemer kaldes sådan, fordi de enten kræver en automatisk eller manuel handling for at bekæmpe branden. Installation af et sprinklersystem, brand- eller røgalarmer, bortledning af røg og varme eller manuelle brandslukkere er eksempler på aktive systemer.

Omvendt skal passive beskyttelsessystemer ikke aktiveres for at fungere. Hovedelementerne er de materialer, konstruktionen er bygget af: vægge, døre og glas, der består af ikke-brændbare materialer.

Det er således afgørende at anvende ikke-brændbare materialer til isolering, konstruktion og facadebeklædning – da disse er eksempler på passive beskyttelsessystemer. En kombination af ikke-brændbare materialer til både den ydre beklædning og den underliggende konstruktion giver således en stærk beskyttelse mod brand.

I det ventileret facadesystems anvendes der f.eks. brandbarrierer for at undgå brandspredning. Disse barrierer er specielt designet til at begrænse ildens bevægelse inde i bygningen. Og som det tidligere er blevet fremhævet, er det naturlige skiferbeklædningssystem, CUPACLAD, her et oplagt valg.

Nu hvor du har hørt om CUPACLADs uovertrufne egenskaber, er du velkommen til at besøge vores projektafsnit og se de forbløffende designs, der er lavet med vores ventileret facadesystems.