Top
CUPACLAD BRE miljøvaredeklaration

Vores ventileret facade af naturskifer – CUPACLAD 101 og CUPACLAD 201 – findes nu i Green Book Live-databasen, der er udarbejdet af BRE Global. For at blive optaget på denne eksklusive liste skal BRE Global godkende en miljøvaredeklaration, som omfatter en analyse af produktets livscyklus. CUPACLAD har nået målet takket være en høj miljøpræstation.

Dermed slutter vores naturskifer facade beklædningssystemer sig til to af de mest ikoniske tagmodeller i naturskifer – HEAVY 3 og CUPA 12 – som allerede har været en del af denne eksklusive klub siden 2019.

Green Book Live-databasen analyserer hele produktets livscyklus i henhold til “Cradle to cradle“-metoden, som klassificerer og vurderer produktet fra det øjeblik, det produceres, frem til håndteringen af affaldet og dets endelige bortskaffelse.

Denne database forvaltes af BRE Global, en uafhængig organisation, der er internationalt anerkendt for sin anseelse og erfaring, hvilket garanterer en streng verifikationsproces.

cupaclad bre

Derfor er miljøvaredeklarationen for alle CUPACLAD-systemer fuldt verificeret og opfylder standarden EN 15804:2012+A1:2013.

Naturskifer er det tag- og facademateriale, der forårsager mindst miljøpåvirkning, som det allerede er blevet vurderet af den uafhængige database Inventory of Carbon and Energy (ICE, University of Bath).

I modsætning til andre alternative kunstige produkter kræver naturskifer ikke anvendelse af kemiske produkter, hvilket gør CUPACLAD til et mere bæredygtigt alternativ.

naturskifer facade

Databasen tager hele livscyklusprocessen og ikke kun produktionen i nøje betragtning. For eksempel kræver vores klimaskærm beklædning kun manuel boring ved installation. Og når den først er på plads, har den en levetid på over 60 år, hvis vi tager udgangspunkt i vejret i Storbritannien i 2020.

Hvis du af en eller anden grund bliver nødt til at demontere eller nedrive bygningen inden dette tidspunkt, kan CUPACLAD let skilles ad med samme boremaskine – og 90 % af naturskiferen kan genbruges i et andet projekt!