Top
naturskifer brandsikkert

Dr. Víctor Cárdenes Van den Eynde

Geolog og uafhængig tagskifer-konsulent

Kan skifer brænde? Alle, der arbejder med denne type sten, ved, at det er let at svare på: Skifer er et yderst brandsikkert materiale. Faktisk var det indtil for nylig ret almindeligt, at arbejdere brugte skifer som en slags stegeplade, hvor de tilberedte frokost ved at varme skiferen over bål.

I dag stiller bygningsreglementer krav om meget veldefinerede brandegenskaber for de materialer, der bliver brugt. Vi har alle hørt om de store brande, der hver sommer raserer hele byer på USA’s vestkyst, eller branden i Grenfell Tower i London i 2017.

De ekstreme vejrforhold, der forventes i de kommende år, truer med at øge antallet af den slags katastrofer. Derfor er det ikke overraskende, at der er en tendens til, at man rent lovgivningsmæssigt kræver mere brandsikre materialer, såsom natursten, i modsætning til andre materialer, der brænder meget let, såsom træ.

Skifer er en bjergart, der består af kvarts, mica og klorit. Disse mineraler bliver ikke antændt ved stigende temperatur, og de kan ikke brænde. De kan dog godt nå et smeltepunkt, hvor de bliver flydende, men dette er meget højt.

Smeltetemperaturen for kvarts er over 1.600 °C, mens mica og klorit smelter ved temperaturer mellem 1.000 og 1.400 °C. Til sammenligning er vulkanlava normalt mellem 850 og 1.200 °C varmt.

huse med skifer tag

Den temperatur, der kan opstå ved en brand i hjemmet, er omkring 800 °C. I teorien vil skifer ikke smelte under disse forhold, men slå revner og gå i stykker på grund af de store temperaturændringer. Indtil for nylig havde der imidlertid aldrig været en videnskabelig undersøgelse af, hvordan skifer opfører sig i tilfælde af brand og hvor modstandsdygtig, den egentlig er i praksis.

Den amerikanske organisation National Slate Association (NSA) bestilte i 2010 en undersøgelse af hvordan ild påvirker skifer, hvor et skifertag som et eksperiment blev direkte udsat for ild. Resultaterne viste ikke nogen form for smeltning af skiferen, og den brændte heller ikke.

Den temperatur, som skiferen kom op på, blev dog ikke målt i forsøget, og det varede mindre end en time. Skiferens endelige tilstand eller hvor meget den ændrede sig, blev heller ikke beskrevet.

Det svenske firma Nordskiffer har siden bestilt sin egen test, men resultaterne er ikke offentliggjort. Nordskiffers undersøgelse mindede om NSA-eksperimentet, men denne gang med andre former for skifer. Ikke overraskende brændte skiferpladerne heller ikke under denne test.

Disse forsøg var inspireret af de regler, der gælder for byggematerialer. Resultaterne er nyttige for at demonstrere det indlysende – at skifer ikke kan brænde. De to undersøgelser har dog en række mangler, der kan tale imod dem i tilfælde af eventuelle juridiske krav. Eksponeringstiden var kortere end ved en rigtig brand, og temperaturerne var lavere. Da det ikke er videnskabelige forsøg, forklarer de desuden heller ikke de strukturelle og mineralogiske ændringer i skiferen.

Derfor var der et klart behov for et videnskabeligt stykke arbejde, der kunne supplere de hidtidige rapporter og afklare tvivlen. Jeg begyndte dette arbejde mens jeg studerede på universitetet i Gent i Belgien, og afsluttede det, da jeg gik på universitetet i Oviedo i Spanien; fortalte Dr. Victor Cárdenes Van den Eynde, Geologist og uafhængig naturskifer konsulent.

Undersøgelsen blev kaldt “Brandmodstand i tagskifer: Mekaniske, mineralogiske og æstetiske ændringer under stigende temperaturer” og analyserer, hvordan forskellige typer skifer (brasiliansk metalutit, skifer fra La Baña (Spanien), italiensk skifer, metakvartsit fra Alta (Norge), fyllit fra Lugo, (Spanien) og cinerit fra Burlington (Storbritannien) opfører sig, når det bliver udsat for temperaturer på op til 900 °C i flere dage.

skifertag

Resultaterne viser en generel oxidering på grund af varmen samt et fald i bøjningsstyrken, men de testede skifertyper hverken brændte, smeltede eller udledte farlige stoffer. Tagskifer er unægtelig sikkert i denne henseende.

Resultaterne blev offentliggjort i det prestigefyldte Construction and Building Materials, et af de vigtigste tidsskrifter på området, og udgør et solidt og uomtvisteligt argument for skiferens brandsikkerhed.

Det er hermed videnskabeligt slået fast, at skifer ikke kan brænde.

Du kan se den originale publikation via dette link.