Top
naturskifer metamorfisk sten

Naturskifertage har været anvendt i Danmark siden midten af 1800-tallet og mange af dem er mere end 100 år gamle.

Skifer er et naturmateriale, som har stor holdbarhed over for vejrliget, og hvis taget oplægges korrekt opnås meget lange levetider.

Disse levetider kan også opnås i dag, hvis den gamle viden om oplægningsmetoder udnyttes, idet materialerne er de samme.

Cupa Danmark har i en årrække leveret naturskifer til ældre historiske ejendomme, som er opført mellem 1880 og 1920. En stor del af disse ejendomme er opført med en tagbeklædning af ”Port Madoc” skifre i store formater, som regel 60 x 30, 60 x 35 eller 65 x 40 (centimetermål afviger fra de tidligere tommemål).

Der er derfor behov for at genopfriske den gamle viden både indenfor udførelse og projektering, idet naturskifertage ikke længere kun kan oplægges ud fra gamle håndværksmæssige traditioner. Nye skifertyper er kommet til og naturskiferen har fundet nye anvendelsesområder som tagdækning og facadedækning på både gamle og nye ejendomme. Materialet skal kunne komplementeres med andre byggematerialer, og den håndværksmæssige viden skal opdateres og videreudvikles. Dette kan kun gøres ved at fokusere på optimale løsninger og gennemført kvalitet.

Naturskifer er et ædelt tagmateriale, som kan holde taget tæt i mere end 100 år. Dette stiller også store krav til korrekt udført håndværk.

Derfor anbefaler vi altid, at der rettes henvendelse til vor tekniske afdeling, og vi anbefaler tillige, at vi får mulighed for at deltage i et projektgennemgangsmøde på byggepladsen, inden skiferbeklædningen lægges op.

skifer til tag asager farm

Hvad er skifer?

Skifer er en naturligt dannet stenart. Skifer bliver dannet, hvor ler og vulkansk aske aflejrer sig, og senere bliver udsat for stor tryk- og varmepåvirkning.

Skifer er en metamorfisk sten. Dette betyder, at den har ændret sig fra en form til en anden.

Skifers vigtigste karakteristika er dens “kløvelighed”. Dette gør, at korrekt udskåret skiferblokke kan lagdeles i tynde ensartede plader.

Denne unikke “kløvelighed” har gjort skifer meget brugbart som tagdækningsmateriale i adskillige århundreder