Top
hus med asbesttag

Asbest er et begreb, der omfatter en gruppe af fibrøse materialer, der blandt andet blev brugt inden for byggeri, indtil de blev afskaffet i mange lande af sundhedsmæssige årsager. Asbest er i øjeblikket forbudt i 67 lande, herunder i alle EU’s medlemsstater siden 2005.

I Danmark anvendte produktionsvirksomheden Eternit indtil 1988 asbest til at forstærke fibercementen på bygningernes tage. Materialet blev meget populært i 70’erne og 80’erne, da mange byer var nødt til at bygge hurtigt og billigt for at imødekomme efterspørgslen grundet den hastigt voksende urbanisering.

Asbests skadelige indvirkning på menneskers sundhed har længe været kendt. For eksempel advarede Plinius den Ældre i Rom allerede for 2000 år siden om en mærkelig sygdom, der ramte slaver, der vævede tøj af materialet.

asbesttag

På billedet: renoveret tag med naturskifer (venstre), gammelt tag med asbest (højre).

Der gik imidlertid lang tid, før den reelle sundhedsfare ved asbestfibre, nemlig at de forårsager en række alvorlige sygdomme, kunne bevises. Det største problem var, at symptomerne først viser sig efter lang tid.

I Danmark blev et delvist forbud mod brugen af asbest indført i 1972, men det var først i 2005, at det blev fuldstændigt forbudt at fremstille og markedsføre asbest. Denne lovgivning gælder imidlertid ikke for de tage, der allerede var monteret før denne dato, så i dag er der stadig asbesttag på mange huse.

udskifte asbesttag

Europa-Parlamentets beslutning af 2013 står der, at “alle typer asbest er farlige, og […] de skadelige effekter er blevet dokumenteret og reguleret i lovgivningen”, og deri opfordres medlemsstaterne til “at tage skridt til udfasning af asbest inden for den kortest mulige tidshorisont”.

Naturlige alternativer

Asbestfibre frigives i slutningen af materialets levetid, som højst er på omkring 30 år, men både udseendet og de nyttige egenskaber ved asbesttage bliver helt tydeligt forringet meget tidligere. På grund af asbests egenskaber er det ikke muligt at reparere taget, når det er nået dette punkt, så det er nødvendigt at udskifte det.

Et andet farligt aspekt er håndteringen af materialet. Hvis du ønsker at fjerne et asbesttag, skal du kontakte en professionel virksomhed, der er autoriseret af Arbejdstilsynet. Derudover skal Arbejdstilsynet informeres derom mindst 14 dage før arbejdets påbegyndelse.

Når asbesten er blevet fjernet, er det tid til at vælge det nye tagmateriale. Det bedste alternativ er et naturprodukt såsom skifer, som ikke gennemgår nogen kemiske processer eller yderligere behandling, fra det udvindes i stenbruddene, og til det er monteret på huset.

ny tagskifer

I modsætning til andre, kunstige tagalternativer indeholder naturskifer ikke nogen sundhedsskadelige stoffer, da det er et inert materiale. Uanset hvor lang tid der går, afgiver det heller ikke nogen stoffer, der er skadelige for de beboere, der bor under naturskifertaget.

Naturskifer er det ideelle, bæredygtige alternativ til ethvert tagrenoveringsprojekt. Ud over sine fantastiske tekniske egenskaber har det et uforligneligt udseende, der forbliver uændret over en levetid på op til 100 år, hvilket sparer dig for dyre reparationer og renoveringer.

I vores projektsektion kan du se de flotte resultater fra udskiftninger, hvor der er valgt naturlig skifer som tagmateriale. Tag et kig!