Top
naturstenspanelet stonepanel

Den udvendige varmeisolering ETICS (External Thermal Insulation Composite System) med STONEPANEL er beregnet til brug som udvendig varmeisolering på bygningsvægge, både i nybyggeri og ved renovering af eksisterende bygninger.

Brugen af STONEPANEL sammen med ETICS-løsningen giver en tilfredsstillende varmeisolering på den væg, hvor naturstenspanelerne monteres. Systemet er baseret på et panel, der fastgøres til væggens isolering. Isoleringen beskyttes af en gennemgående coating bestående af et eller flere lag klæbemiddel. Mellem dem er der placeret et forstærkende net. Det sidste lag med naturstenspanelet STONEPANEL monteres direkte på isoleringen med et lag mørtel og den mekanisk fastgørelse.

stonepanel komponenter

STONEPANEL-varmeisoleringsløsningen udføres direkte på byggepladsen med følgende komponenter:

  1. UNDERLAG ELLER VÆGTYPE: Følgende egner sig som underlag til montering af udvendige isoleringssystemer med STONEPANEL, både i nybyggeri og ved renoveringer: cellebetonblokke og teglblokke.
  2. VANDTÆT KLÆBEMIDDEL: Som vandtæt klæbemiddel anbefaler vi påføring af ARDEX WPC eller et lignende produkt, der består af to komponenter: en akrylatdispersion og et cementbaseret pulver. Dette klæbemiddels funktion er at fastgøre isoleringspladen til underlaget.
  3. ISOLERINGSPLADE: Der findes flere typer isolering på markedet, såsom ekspanderet polystyren (EPS) og ekstruderet polystyren (XPS). Isoleringens tykkelse dimensioneres afhængigt af kravene i hvert projekt og de officielle forskrifter. STONEPANEL-varmeisoleringssystemet kan bruges med ekspanderet polystyren (EPS) med en minimumsdensitet på 20 kg/m³ og en maksimal tykkelse på 50 mm og ekstruderet polystyren (XPS) med en tykkelse på op til 160 mm. Vi anbefaler brugen af plader af ekstruderet polystyren (XPS) fra DOW: STYROFOAM™ IBF-A med en densitet på 32 kg/m³ eller et lignende produkt med tilsvarende egenskaber.
  4. 5. 6. VANDTÆT KLÆBEMIDDEL OG GLASFIBERNET: Der anvendes det samme klæbemiddel (ARDEX WPC eller lignende) til belægningen som en ydre membran, som der anvendes til at fastgøre isoleringspladerne til væggen. Påføringen udføres i to lag, hvorimellem glasfibernettet placeres. Vi anbefalede anvendelse af glasfibernet 5×5 ADIMESH ARDEX 55 eller tilsvarende. Det har til formål at forstærke klæbemidlet og dermed gøre systemet i stand til at modstå stød og bevægelser grundet temperaturudsving eller svind.
  5. CEMENTHOLDIGT KLÆBEMIDDEL: Det anbefales at påføre ARDEX FLEX X7G PLUS, C2-type eller lignende cementholdigt klæbemiddel.
  6. STONEPANEL: Panel bestående af natursten sat på en forstærket mørtelbase med et glasfibernet. For at undgå synlige samlinger er alle stykker Z-formede. STONEPANEL har et selvforankringssystem, hvor hvert enkelt panel skal forankres til underlaget.
  7. SKRUE: Sikkerhedsskrue i rustfrit stål med polyamidbelægning for at undgå kuldebroer. De anbefalede skruer er HILTI-HRD-UGT 8X140/90 eller tilsvarende. Skruelængden afhænger af tykkelsen af den anvendte isolering: Den skal kunne gennemtrænge vægunderlaget med en minimumsdybde på 40-50 mm. Vægstikkets type vil være den, der anbefales af leverandøren til den pågældende type væg.
  8. TILBEHØR: Elementer, der anvendes til at implementere specifikke løsninger og beskytte eller understøtte systemet på særligt kritiske steder.