Top
Naturskifer laveste co2-aftryk gennem en hel livscyklus

Miljøvenlige konstruktioner er blevet moderne. For at lykkes med en miljøvenlig konstruktion er det imidlertid vigtigt at have et grundigt kendskab til de anvendte materialer, hvor de kommer fra og deres CO2-aftryk.

Ifølge den uafhængige certificeringsenhed Control Union er naturskifer det tagdækningsmateriale, der har det laveste CO2-aftryk gennem en hel livscyklus. Denne udmærkelse bekræfter de uovertrufne egenskaber og naturskifers velegnethed til moderne arkitektur.

Hvad er livscyklusanalyse af materialer, og hvad er CO2-aftryk?

En livscyklusanalyse gør det muligt, på en objektiv og kontrollerbar måde, at få kendskab til et produkts samlede miljøpåvirkning fra udvinding til slutningen af dets levetid.

Naturskifer har en enkel produktionsproces uden kemiske produkter, og når det først er installeret, kan det holde i mere end 100 år, så man undgår dyre reparationer. Desuden kan naturskifer genbruges i nye projekter, hvis taget nedtages.

Et materiales CO2-aftryk er den samlede mængde drivhusgasemissioner, der genereres i løbet af hele materialets livscyklus.

Fremstillingsproces

Ved hjælp af data fra den prestigefyldte franske INIES-database certificerer Control Union de værdier, der fremgår af de offentliggjorte miljøvaredeklarationer (EPD på engelsk, FDES på fransk).

Dette bruges som informationskilde, når det drejer sig om miljøvenligt design af bygninger og anlæg i overensstemmelse med EN 15804: 2014, baseret på en livscyklusvurdering af byggevarer på det europæiske marked.

Ifølge disse data, som producenterne selv har oplyst, har forskellige tagmaterialer følgende gennemsnitlige værdier for kg CO2/år:

Sammenlignelige materialer Gennemsnitlige værdier for kg CO2/år
Skifer 0,12
Kobber og legeringer 0,17
Tegl 0,21
Zink 0,25
Beton 0,26
PVC 0,43
Bituminøse tagplader 0,45
Fibercement 0,75
Aluminium 0,78
Træ 0,78
Polyester 0,94
Stål 1,21
Polykarbonat 3,21
Polymethacrylat 21,03
Vil du vide mere om produktionsprocessen for naturskifer? Du kan se videoen eller læse denne artikel, hvor vi forklarer alle detaljerne.