Top
plejecenter horgarden

Der blev valgt naturskifer til dette store renoveringsprojekt i København, som startede op i 2015 og sluttede i marts 2019. Plejecenteret Hørgården er opført i 1974 og trængte, efter 41 år som plejecenter, til en gennemgribende ombygning og modernisering, så bebyggelsen fremadrettet vil kunne opfylde kravene til et moderne og velfungerende plejecenter.

Det var arkitektfirmaet JJW Arkitekter A/S som stod for projektet. Deres mål var at levere et byggeri, hvor energiforbruget ikke oversteg kravene i energiramme 2020, samt tilgængelighed og ligeværdighed indenfor rammerne af udbuddet og de eksisterende bygninger.

jjw arkitekter projektet

Renoveringen blev udført i tæt samarbejde mellem totalentreprenør NCC Danmark A/S, bygherrer Boligforeningen 3B og arkitektfirmaet JJW Arkitekter A/S.

Nomineret til Procesprisen 2018

Plejecenteret Hørgården er nomineret til Procesprisen 2018. En pris som uddeles til det mest innovative og nyskabende projekt i byggebranchen, som på forskellig vis bidrager til at optimere byggeprocessen.

Hørgården var nomineret fordi det er et eksempel på, hvordan et tæt samarbejde og fokus på gennemsigtighed fra start kan skabe øget værdi og bedre funktionelle løsninger.

naturskifer facadesystem

Bæredygtig facaderenovering med naturskifer.

Da energiforbruget var et vigtig parameter i renoveringen, var naturskifer et perfekt valg til facaden. Vores CUPACLAD® klimaskærmende facadesystem er et fantastisk naturskifer facadesystem, der kombinerer effektivitet, holdbarhed og bæredygtighed.

Kombinationen af naturskifer og det klimaskærmende facadesystem er et af de mest energieffektive og holdbare facadeløsninger takket være de tekniske egenskaber ved naturskiferen og den store effektivitet af facadebeklædningen.

Bæredygtig facaderenovering med naturskifer

Til renoveringen af Plejecenteret Hørgården blev designet CUPACLAD® 201 VANGUARD valgt. Det moderne og elegante design gør bygningen endnu mere imponerende.