Top
typer facader

Ordet facade stammer oprindeligt fra det italienske ord “facciata” og defineres som bygningens yderside eller alle dens udvendige flader. Udtrykket bruges dog ofte til at henvise til en bygnings front.

Sammen med taget er facaden et af de vigtigste elementer i en bygning, da den fungerer som den primære barriere mod ydre vejrforhold, der kan skade konstruktionen, såsom regn, sne, vind, frost, sol osv.

Af den grund er det meget vigtigt at vælge et facadesystem, der beskytter mod vejrpåvirkning, samtidig med at det bidrager til at opnå et lavere energiforbrug, reducere vedligeholdelsesomkostninger og forbedre komforten for bygningens beboere.

Nedenfor gennemgår vi seks forskellige typer facader (eller udvendige vægge), der i øjeblikket bruges i arkitekturen, samt de fordele og ulemper forbundet med disse.

Letvægtsfacade

Letvægtsfacaden installeres hovedsageligt i mellemstore og høje kontorbygninger. Denne slags facade hænger typisk på bygningens bærende konstruktion, men er ikke en del af den. Da den ikke bidrager til bygningens stabilitet, skal letvægtsfacaden designes, sådan at den kan bære belastningen fra dens komponenter.

De materialer, der normalt bruges til beklædningen af denne type facade, omfatter glas og metal.

Der findes to typer af konstruktioner til letvægtsfacader: “curtain wall” og en “panelfacade”. Med en såkaldt curtain wall løber facaden kontinuerligt rundt om bygningens struktur, mens panelfacaden derimod bryder med strukturen.

Nogle af de særlige fordele ved letvægtsfacaden er den nemme installation og mængden af lys, der slipper ind i bygningen.

Sammenlignet med andre typer facader giver letvægtsfacader dog mindre varme- og lydisolering, og de har højere vedligeholdelsesomkostninger på sigt.

Letvægtsfacaden

Tung facade

Som navnet antyder, består den tunge facade ofte af byggematerialer med en betydelig vægt. For at en facade kan betragtes som “tung”, skal gennemsnitsvægten, inklusive de massive og hule elementer, være over 100 kg per kvadratmeter.

Indenfor denne kategori finder vi forskellige typer facader, der, afhængigt af behovet for varmeisolering, kan være belastningsbærende eller selvbærende med eller uden et hulrum.

Præfabrikeret

Præfabrikerede facader bruges normalt til industrifabrikker og store indkøbscentre. Denne type facade består hovedsageligt af præfabrikerede moduler, der samles eller monteres på stedet. Komponenterne i disse facader fremstilles typisk industrielt i højmekaniserede anlæg, og der bruges ofte træ- og betonpaneler.

De største fordele ved denne type facade er den hurtige og nemme installation. Desuden er denne type mere omkostningseffektiv sammenlignet med andre systemer. Hvad angår ulemper, er designmulighederne mere begrænsede, og det er nødvendigt at reducere arbejdstiden til et minimum for at gøre dem økonomisk bæredygtige.

Præfabrikerede facader

Traditionel

Begrebet “traditionelle facader” dækker typisk over traditionelle byggematerialer såsom mursten, sten, træ, keramik, puds osv.

Fordelene ved denne type facade er, at de er mindre komplekse at bygge, hurtige at montere og desuden har lave omkostninger på sigt.

Omvendt har klassiske facader ikke hulrum eller isolering, hvilket betyder, at de giver mindre varme- og lydisolering og dermed ikke giver de samme energibesparelser, som det f.eks. er tilfældet med beklædningssystemer (disse vil blive gennemgået nedenfor).

traditionelle facader

Eksternt termisk isoleringssystem (ETIS)

Ved ETI-systemer (Ekstern Termisk Isolering) monterer man plader af isoleringsmateriale rundt om hele bygningen, som beskyttes med mørtel og klæbes eller fastgøres mekanisk til støttevæggen.

Systemet afsluttes derefter med en beklædning eller finish, der passer til bygningens æstetiske udtryk og form.

Da ETI-systemet har et isoleringslag, reducerer det kuldebroer og risikoen for kondens. De mest anvendte materialer til denne type isolering er ekspanderet polystyren (EPS), ekstruderet polystyren (XPS), grafitekspanderet polystyren (EPS-G) og mineraluld (MW). Fordelene ved dette system er, at det giver et godt effektivitetsniveau til prisen, da det ikke indebærer omkostninger til et regulært facadesystem.

Ventileret façadesystem

Beklædningssystemer, eller ventilerede facadesystemer, består af en bærende væg, et isoleringslag og beklædningsmaterialet, der fastgøres til bygningen ved hjælp af en bærende konstruktion.

Hovedforskellen mellem dette og ETI-systemet er, at ventilerede facadesystemer har et hulrum mellem den bærende væg og beklædningsmaterialet.

Selvom dette system er dyrere og mere komplekst at montere, er det for det meste en omkostningseffektiv løsning på grund af luftspalten, der opstår takket være hulrummet.

Hvordan en ventileret facade virker sommer og vinter

Den “skorstenseffekt”, der opstår inde i lufthulrummet, betyder, at varm luft stiger op og kommer ud gennem toppen af facaden. I sommermånederne betyder denne naturlige konvektion, at luften fornyes, hvilket forebygger overophedning. Omvendt opvarmes luften ikke så meget om vinteren og forbliver således inde i huset. Varmen slipper derfor ikke væk, hvilket bidrager til energibesparelser på opvarmning.

Ydermere giver ventilerede facadesystemer et ekstra lag af beskyttelse mod kondens og vandindtrængning og hjælper desuden med at reducere forekomsten af revner og sprækker i bygningen, da den i mindre grad udsættes for temperaturændringer.

Dette er blot nogle af grundene til, at det ventilerende beklædningssystem er det mest effektive udvendige facadesystem, der findes i øjeblikket.

ventilerede facadesystem

Vil du gerne nyde godt af alle disse fordele med en facade, der er udført i et moderne og elegant design? Så læs nærmere om CUPACLAD – vores innovative klimaskærmende beklædningssystem af skifer.