Top
uægte-tagskifer

Dr. Víctor Cárdenes Van den Eynde

Geolog og uafhængig tagskifer-konsulent

I dag vil jeg diskutere noget, der enten kan opfattes som meget sjovt eller meget trist, afhængigt af øjet, der ser. Lad mig forklare lidt fakta om uægte tagskifer. I dag er det muligt at finde kunstige eller syntetiske “skifer”-tækkespån, der normalt er lavet af asfalt, gummi, plastik … alt andet end sten. Selvfølgelig har virksomhederne, der sælger disse produkter, deres ret til at gøre det, og om du vil installere disse materialer på dit hus, er også din beslutning. Men der er nogle ting, jeg gerne vil gøre opmærksom på vedrørende disse materialer.

1. Terminologi

Med andre ord de navne, vi bruger til ting. Skifer er en sten. International Union of Geological Sciences har defineret det som “En ultrafin – eller meget finkornet – sten, der har skiferspaltning. Skifer er normalt af en meget lav metamorf grad, selvom det også kan opstå under lavkvalitetsforhold.”

Kunstig skifer er ligesom alkoholfri vin eller syntetiske æg – det er noget, der ligner det originale produkt og efterligner nogle af dets egenskaber. Hvis du vil drikke vin uden alkohol eller spise syntetiske æg, er det ikke noget problem – når du ved, at du får et erstatningsprodukt. Vi ved alle, hvordan ægte vin ser ud og smager (medmindre du ikke drikker alkohol, selvfølgelig), så vi kan se forskel på det autentiske og efterligningen.

Syntetiske æg vs. rigtige æg. Hvad foretrækker du?

Syntetiske æg vs. rigtige æg. Hvad foretrækker du?

Syntetisk vin vs. ægte vin. Hvad foretrækker du?

Syntetisk vin vs. ægte vin. Hvad foretrækker du?

Syntetisk skifer er dog anderledes. Medmindre du har lidt erfaring med emnet, tror du måske, at en “skifer” bare er noget, der lægges på taget (eller bruges til at skrive på), uanset kilden. Så tror du måske også, at en syntetisk skifer bare er en anden type skifer. Det er et subtilt bedrag på grund af den forkerte brug af terminologi.  Og hvis du vælger syntetisk skifer, vil du inden for et par år blive opmærksom på vigtigheden af holdbarhed. Dette fører os til min næste pointe.

2. Holdbarhed

Eller: Levetiden og svaret på spørgsmålet “Hvor længe vil det holde?” Det er ligesom i historien om de tre små grise. Hvis du bruger billige materialer til at bygge dit hus, kan du ikke klage, når ulven (eller voldsom regn) blæser hele dit tag ned.

Levetiden for en syntetisk tagskifer kan slet ikke sammenlignes med levetiden for ægte tagskifer. Tagskifer kan have op til flere hundrede års levetid, hvis installationen (og kvaliteten) er optimal. En gennemsnitlig tagskiferdækning holder let i mere end 80 år og ofte i mere end hundrede år.

Syntetisk tagskifer har derimod en kort levetid. Dette skyldes de ekstreme vedligeholdelseskrav for taget. Tænk på, at taget udsættes for opvarmning af direkte sollys, frost om natten, påvirkning af hagl, regn, vind, forurening i bymiljøer, tyfoner, faldende grene og, hvis du bor i Japan, de regelmæssige Godzilla-angreb. Tagskifer påvirkes næsten ikke (hvis overhovedet) af disse farer, men plast opfører sig anderledes, især ved temperaturændringer.

Ægte eller uægte skifer?

Det er ikke ualmindeligt, at syntetiske tagskiferplader vrider sig efter et par år på grund af de konstante temperaturændringer. Det er i den situation yderst vigtigt at have et holdbart materiale, der giver dig tag over hovedet. Holdbarhed er godt for dig, for din pengepung og for miljøet.

3. Bæredygtighed

Eller: Hvordan kan jeg reducere mit CO2-aftryk? Tagskifer er det mest bæredygtige beklædningsmateriale, du kan bruge til dit tag (selvom stråtag nok også er meget bæredygtigt …). Der er flere undersøgelser, som sammenligner kulstofemissionerne under produktion, transport og installation af tagmaterialer (se nedenfor), og tagskifer har altid haft den bedste score med hensyn til bæredygtighed. Men hvorfor? Årsagen findes i produktionen.

naturskifer Bæredygtighed

Tagskifer er en naturlig bjergart, der ikke behøver en omfattende forarbejdning for at blive omdannet til et tagmateriale. Pladerne skal bare deles og beskæres. Til andre materialer (fibrocement, beton, aluminium, syntetisk skifer …) er der derimod brug for ovne, der frigiver enorme mængder kulstof til atmosfæren, og dette skal lægges til selve anskaffelsesprocessen ved råmaterialerne.

Transportemissionerne kan være lidt højere end ved andre materialer, idet tagskiferfremspring er temmelig knappe og afstandene nogle gange kan være lange, men dette kompenseres i høj grad af de minimale emissioner fra produktionen. Kulstofemissioner fra naturlig tagskifer vil producere lavere kulstofemissioner end andre materialer. Oven i dette kan du endda bruge varmen fra et skifertag til at opvarme vand til husholdningsbrug (med løsninger som f.eks. Thermoslate!).

Til sidst en lille bemærkning. Jeg søger med jævne mellemrum efter ny videnskabelig forskning om tagdækning (og skriver selv noget af det). Det er en stor skuffelse for mig at finde afhandlinger, der refererer til tagskifer, selvom de faktisk mener et andet materiale. Kig på disse afhandlinger, og stil dig selv spørgsmålet: Refererer disse værker virkelig til naturlig tagskifer?

Nej, de henviser til asbestfliser. Nogle forfattere ved overhovedet ikke, hvad naturlig tagskifer er, på trods af at de er akademikere. Her er en forkert brug af terminologi, som kan føre til alvorlig forvirring. Nogen kunne bruge dette til at argumentere for, at tagskifer indeholder asbest og er farlig for menneskers sundhed – hvilket er noget sludder. Vær altid forsigtig med folk, der sælger efterligninger.